Wat is Body & Braingym? 


Meer dan 20 jaar geleden verrichtte de pedagoog Dr. Paul Dennison onderzoek naar oorzaken en oplossingen van leerproblemen. Hij ontwikkelde een opzienbarende visie over de relatie tussen bewegingspatronen en leerprocessen. Deze inzichten hielpen hem om een educatief programma te ontwikkelen: edukinesiologie. "Kinesis" betekent beweging en "logos" is leer: "de leer van de beweging". De ontwikkeling van ons brein gaat gelijk op met de ontwikkeling van het lichaam. Onderling stimuleren zij elkaar. Als het goed is verloopt dit proces zonder problemen en beleven we er plezier aan, maar door negatieve stress kan dit proces verstoord worden.

Een heel belangrijke oorzaak van leerproblemen, waar Body & Braingym in het bijzonder een antwoord op heeft, is te weinig beweging. Dit kan blokkades in de energie veroorzaken en daardoor het leerproces verstoren. In de Body & Braingym zijn het vooral fysieke oefeningen die de blokkades in de energie op kunnen lossen. Door deze bewegingen gaat de energie weer stromen tussen beide hersenhelften en van en naar de zintuigen. Het brein en het lichaam gaan daardoor beter samenwerken, met andere woorden Body & Braingym bevordert de integratie tussen lichaam en brein.

Voor wie?

Voor kinderen die bijvoorbeeld:
• moeite hebben met lezen, rekenen, schrijven en/of andere vaardigheden
• concentratieproblemen hebben
• black-outs bij toetsen
• last hebben van faalangst
• hyperactief gedrag vertonen
• eerder geleerde regels niet kunnen toepassen (bv. omkeringen van de b en d)
• niet lekker in hun vel zitten
De activiteiten zijn geschikt voor iedereen van elk niveau en van elke leeftijd vanaf 8 jaar. Ze zijn gemakkelijk te leren en nemen weinig tijd in beslag.

Hoe werkt het?

Het zijn vooral fysieke oefeningen die de blokkades in de energie op zullen lossen. Dit gebeurt door middel van oefeningen waarbij de eigen middellijn overgestoken wordt, door eenvoudige (zelf)massage en stretching oefeningen.
Door middel van spiertesten wordt bekeken welke (leer)activiteit of beweging negatieve stress veroorzaakt en welke oefeningen hiervoor een oplossing kunnen bieden. Vervolgens worden deze oefeningen uitgevoerd om de blokkades op te lossen. Er worden drie verschillende spiertesten gebruikt om specifieker te kunnen corrigeren. Met deze drie spiertesten kan uitgetest worden welke dimensie bij een persoon geblokkeerd is. Er wordt getest of iemand oefeningen nodig heeft om de links/rechts coördinatie te stimuleren, de boven/onder of de voor/achter coördinatie.

In de praktijk

In een intakegesprek wordt bekeken wat de problemen zijn en of Body & Braingym de aangewezen manier is om deze te verhelpen. De sessies kunnen één keer per week, per veertien dagen of per maand plaats vinden.
Afhankelijk van de problematiek bekijken we hoeveel sessies er nodig zijn

HTML Code Creator