Kinder en jeugd begeleiding


Als kinder - en jeugdbegeleider ondersteun ik kinderen, jongeren en ouders om een vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen. Er zijn verschillende manieren om kinderen te helpen met sociaal-emotionele, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen.
Voor jonge kinderen kan dit via spel. Spel wordt gezien als het communicatiemiddel van het kind. Als begeleider maak ik gebruik van het spel om het kind te bereiken op het eigen niveau. Hierdoor kan het kind de problemen een nieuwe betekenis en een plek in het leven geven.
Oudere kinderen hebben meer baat bij een luisterend oor, een gesprek en verschillende soorten activiteiten. Ik help kinderen en jongeren bij het ontdekken en oefenen van nieuw of ander gedrag. Hierbij ga ik uit van het eigen herstelvermogen van ieder mens en vertrouw ik op de kracht en de wil die ieder bezit om te groeien.

Voor wie?

Mijn praktijk is gericht op het begeleiden van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en hun ouders, die hulp kunnen gebruiken bij:

• zelfvertrouwen of vertrouwen krijgen in anderen
• een negatief zelfbeeld weer positief maken
• slaapproblemen/angstige dromen
• lichamelijke klachten, bijvoorbeeld buikpijn
• hoog gevoeligheid
• verbeteren van sociale vaardigheden
• snel en veel huilen / leren omgaan met verdriet
• faalangst, angsten of fobieën
• moeilijk tot spel komen
• concentratieproblemen
• pestproblemen (gepest worden of pester zijn)
• gedragsproblemen zoals boosheid, agressie enz.
• bedplassen

Als een kind langere tijd één of meer van bovenstaande gedragingen laat zien, kan de ontwikkeling in gevaar komen. U als ouder/verzorger wilt natuurlijk graag helpen maar soms lukt dat niet. In dit geval is kinder- en jeugdbegeleiding een manier om het kind, de jongere en de ouder(s) te ondersteunen.
Als jongere merk je, dat het even niet gaat zoals je zou willen.
En kun je een steuntje in de rug gebruiken bij het ontwikkelen van de volgende vaardigheden:

• nee durven zeggen
• je ontspannen
• omgaan met boosheid en/of angsten
• een keuze kunnen maken
• je kunnen aanpassen aan veranderingen
• geduld hebben enz.

Samen gaan we op zoek naar handvatten om de eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden (opnieuw) te ontdekken. Zo kun je stap voor stap weer de leiding nemen over jezelf.

In de praktijk

Samen met de ouder(s)/opvoeder(s) en eventueel de jongere, start ik met een intakegesprek.
Jonge kinderen zie ik daarna drie keer voor een observatie. Na afloop van deze observaties is er een oudergesprek, waarin we samen bekijken wat ik voor het kind kan betekenen en wordt een plan van aanpak gemaakt.
Als we beslissen dat we aan de slag gaan, komt het kind elke week een uur naar de praktijkruimte op een vaste dag en tijd. Na een aantal sessies bekijken en bespreken we samen welke stappen zijn gemaakt en in hoeverre de doelen bereikt zijn.
Dan kunnen we beslissen of meer sessies nodig zijn of dat de begeleiding afgebouwd of gestopt kan worden.

Met de oudere kinderen ga ik samen kijken naar de problemen die ze ervaren en zoeken naar welke oplossing past bij deze jongere en bij dit probleem. We maken samen een plan van aanpak.
Elke week, of om de week, komt de jongere op een vaste dag en tijd naar de praktijkruimte.
Na een aantal sessies bekijken en bespreken we samen welke stappen zijn gemaakt en in hoeverre de doelen bereikt zijn.
In een oudergesprek wordt dit besproken en toegelicht. 

Offline Website Software